EN
EN
ספרים

סמא סטי – תשומת לב נכונה

« בחזרה אל: ספרים

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

סַטִי הוא אחד המושגים החשובים ביותר בדרך הבודהיסטית. התרגום הפופולארי שלו מדבר על תשומת לב, התרגום המילולי הוא “זכירה”, אך תרגומים אלה אינם מבטאים את משמעותו המלאה.
סטי מתייחס גם אל “אי-פזיזות”, “אי-הסחת דעת”, “אי-ערפול ובלבול”. הביטויים השליליים הללו מצביעים על התכונות החיוביות של אחריות, שיקול דעת וערנות למחויבויות של האדם, למודעות מתמשכת ביחס לדברים השונים שעימם אנו באים במגע ולתגובה הולמת כלפיהם.
סַמַא סַטִי, או ‘תשומת לב נכונה’ מושווית לעיתים קרובות לשומר השער, שתפקידו לפקוח עין על האנשים היוצאים ובאים, לאפשר כניסה ויציאה לאלו הראויים לכך, ולמנוע אותן מאלו שאינם ראויים לכך.
היא משגיחה עלינו בעת ביצוע החובות שלנו, ושומרת ומרסנת אותנו, בכך שהיא מונעת מאיתנו לחפש את האושר בתענוגות חסרי ערך אמיתי, וחוסמת את התגנבות הרוע לתוך התודעה. במילים פשוטות, סטי מזכירה לנו לעשות טוב ולא לאפשר שום בסיס לרע.
הספר בתרגומם של אילן לוטנברג ואבי פאר, מציג לעומק את משמעויות המושג ‘סמה סטי’ והוא מלווה בהקדמה מאת ד”ר סטיבן פולדר.
פ.א פאיוטו הנו נזיר בודהיסטי תאילנדי המוכר היטב ברחבי העולם הבודהיסטי והעולם המערבי. מאז תחילת שנות ה-70, נחשב פאיוטו כאחד מהמלומדים הבולטים והמבריקים ביותר בהיסטוריה הבודהיסטית של תקופתנו והוא זוכה פרס אונסק”ו (ארגון החינוך, המדע והתרבות של האו”ם) לחינוך לשלום.
ספר זה הינו פרק מתוך החיבור המונומנטלי “בודהה-דהמּה” מאת המכובד פ.א פאיוטו,המהווה יצירה מיוחדת ונדירה, שנחשבת על-ידי רבים לפסגת היצירה האינטלקטואלית בעולם הבודהיסטי בזמננו ויש המשווים אותו אל “דרך הטיהור” (Visuddhi-magga), החיבור המכונן של בודההגהוסה (Buddhaghosa), במסורת התהרוואדה, שנכתב בסרי לנקה במאה החמישית לספירה.

תרגום, עריכת ועיצוב הספר נעשו בהתנדבות על ידי צוות “בודהיזם בישראל”. התשלום עבור הספר נועד לאפשר הפקת ספרים נוספים ולסייע במימון הוצאות התפעול השוטף של “בודהיזם בישראל”.

סמא סטי – תשומת לב נכונה

סַטִי הוא אחד המושגים החשובים ביותר בדרך הבודהיסטית. התרגום הפופולארי שלו מדבר על תשומת לב, התרגום המילולי הוא “זכירה”, אך תרגומים אלה אינם מבטאים את

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו