EN
EN

שלושה ימים נוספים

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

סוּיְווֹ, תלמידו של הַקוּאִין, היה מורה טוב. קיץ אחד, בזמן שהתבודד, בא אליו תלמיד מהאי הדרומי של יפן.

סויוו נתן לו מקרה (קואן) : “שמע את קולה של יד אחת”.

התלמיד נשאר שלוש שנים אך לא יכול היה לעבור את המבחן. לילה אחד בא בדמעות לסויוו. “אני נאלץ לחזור לדרום ומבוכה בוש ונכלם”, אמר, “כיוון שאינני יכול לפתור את הבעיה”.

“חכה שבוע נוסף ושב למדוט לעתים קרובות”, ייעץ סויוו. עדיין לא הופיעה אצל התלמיד ההארה המיוחלת. “נסה שבוע נוסף”, אמר סויוו. התלמיד ציית, אך לשווא.

“עוד שבוע נוסף”. ושוב ללא תועלת. בייאושו התלמיד התחנן שהמורה ישחרר אותו, אך סויוו ביקש מדיטציה נוספת של חמישה ימים. גם אלה היו בלי תוצאות. אז אמר: “שב למדטיציה לשלושה ימים נוספים, ואז אם לא תצליח להגיע להארה, כבר כדאי שתהרוג את עצמך”.

ביום השני התלמיד הגיע להארה.

שלושה ימים נוספים

סוּיְווֹ, תלמידו של הַקוּאִין, היה מורה טוב. קיץ אחד, בזמן שהתבודד, בא אליו תלמיד מהאי הדרומי של יפן. סויוו נתן לו מקרה (קואן) : “שמע …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו