EN
EN

סנטימטר זמן אמה של אבני חן

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

אציל אחד שאל את טָקוָּאן, מורה זן, כיצד הוא מציע לו להעביר את הזמן. הוא חש שימיו במשרתו ארוכים, שכל יום כל היום אנשים חולקים לו כבוד, והוא יושב נוקשה

טקואן כתב שמונה סימניות סיניות ונתן אותן לאיש:

“אין פעמיים היום

סנטימטר סנטימטר זמן אמה של אבני חן”

היום הזה לא יחזור

כל דקה ערכה כשל אבן חן יקרה

סנטימטר זמן אמה של אבני חן

אציל אחד שאל את טָקוָּאן, מורה זן, כיצד הוא מציע לו להעביר את הזמן. הוא חש שימיו במשרתו ארוכים, שכל יום כל היום אנשים חולקים …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו