EN
EN

גשם של פרחים

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

סוּבְּהוּטִי היה תלמידו של הבודהה. הוא הצליח להבין את העוצמה שבריקות, את נקודת ההשקפה שדבר אינו קיים אלא ביחסים שהם גם סובייקטיביים וגם אובייקטיביים.

יום אחד, ישוב תחת עץ, היה סובהוטי בהלך רוח של ריקות נעלה, פרחים החלו לנשור סביבו.

“אנחנו מהללים אותך על השיעור על ריקות”, לחשו האלים.

“אבל לא דיברתי על ריקות”, אמר סובהוטי.

“לא דיברת על ריקות, אנחנו לא שמענו ריקות”, ענו האלים. “זוהי ריקות אמיתית”. ופרחים ירדו על סובהוטי כמו גשם.

גשם של פרחים

סוּבְּהוּטִי היה תלמידו של הבודהה. הוא הצליח להבין את העוצמה שבריקות, את נקודת ההשקפה שדבר אינו קיים אלא ביחסים שהם גם סובייקטיביים וגם אובייקטיביים. יום …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו