EN
EN

בארץ החלומות

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

“מנהל בית הספר שלנו נהג לתפוס תנומה כל יום אחר הצהריים”, סיפר תלמיד של סוין שאקו. “שאלנו אותו, אנחנו הילדים, למה הוא נהג כך והוא ענה: ‘אני הולך לארץ החלומות לפגוש את החכמים הקדמונים, כפי שעשה קונפוציוס’. כאשר קונפוציוס ישן, הוא חלם על חכמים קדמונים ולאחר מכן סיפר לחסידיו עליהם.

“יום אחד היה חם וכמה מאתנו תפסו תנומה. מנהל בית הספר שלנו נזף בנו. ‘הלכנו לארץ החלומות לפגוש את אותם חכמים קדמונים כפי שעשה קונפוציוס’, הסברנו.

‘איזה מסר העבירו אותם חכמים?’ דרש מנהל בית נספר.

אחד מאתנו ענה לו: ‘הלכנו לארץ החלומות ופגשנו את החכמים ושאלנו אותם אם מנהל בית הספר שלנו בא לשם בכל אחר צהריים, אך הם אמרו שהם מעולם לא ראו אחד כזה”.

בארץ החלומות

“מנהל בית הספר שלנו נהג לתפוס תנומה כל יום אחר הצהריים”, סיפר תלמיד של סוין שאקו. “שאלנו אותו, אנחנו הילדים, למה הוא נהג כך והוא …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו