EN
EN

תשובת האדם המת

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

כאשר מָאמִייָה, שמאוחר יותר בחייו הפך למטיף ידוע, הלך למורה כדי לקבל הדרכה אישית, הוא התבקש להסביר את קולה של היד האחת.

מאמייה התרכז בסוגיה: מה יכול להיות קולה של יד אחת. “אינך עובד קשה מספיק”, אמר לו המורה. “אתה נאחז מדי במזון, בבריאות, בדברים, ובקול הזה. יהיה יותר טוב אם תמות. זה יפתור את הבעיה”.

בפעם הבאה שמאמייה הופיע בפני המורה שלו הוא נשאל שוב מה יש לו להראות בנוגע  לקולה של היד האחת. מאמייה מיד נפל על פניו כאילו היה מת.

“אתה באמת מת”, ציין המורה. “אך מה עם הקול הזה?”

“את זה עדיין לא פתרתי”, ענה מאמייה בהביטו למעלה אל המורה.

“אנשים מתים אינם מדברים”, אמר המורה. “צא החוצה!”

תשובת האדם המת

כאשר מָאמִייָה, שמאוחר יותר בחייו הפך למטיף ידוע, הלך למורה כדי לקבל הדרכה אישית, הוא התבקש להסביר את קולה של היד האחת. מאמייה התרכז בסוגיה:

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו