EN
EN

זן בחייו של קבצן

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

טוֹסוּי  היה מורה זן ידוע בזמנו. הוא חי בכמה מנזרים ולימד בכמה מחוזות.

במנזר האחרון שבו ביקר הצטברו כל כך הרבה חסידים שטוסוי אמר להם שהוא עומד לעזוב באופן מוחלט את עניין ההוראה. הוא ייעץ להם להתפזר וללכת לאן שיחפצו. אחרי כן נעלמו עקבותיו.

שלוש שנים לאחר מכן אחד מתלמידיו מצא אותו כשהוא חי עם כמה קבצנים מתחת לגשר בקיוטו. מיד הפציר בו שילמד אותו.

“אם תוכל לעשות את מה שאני עושה במשך יומיים רצופים, אולי אלמד”, ענה טוסוי.

וכך התלמיד לשעבר לבש בגדי קבצנים ובילה את היום עם טוסוי. למחרת אחד הקבצנים מת. טוסוי ותלמידו נשאו את הגופה בחצות הלילה וקברו אותה על צלע הר. לאחר מכן חזרו למחסה מתחת לגשר.

טוסואי ישן שינה טובה וחזקה במשך שאר הלילה, אך התלמיד לא הצליח להירדם. כאשר הגיע הבוקר אמר טוסוי: “היום אנחנו לא צריכים לקבץ מזון. ידידנו המת השאיר לנו קצת כאן”. אך התלמיד לא היה מסוגל לאכול אפילו נגיסה אחת.

“אמרתי לך שלא תוכל לעשות זאת”, סיכם טוסוי. “לך מכאן ואל תטריד אותי שוב”.

זן בחייו של קבצן

טוֹסוּי  היה מורה זן ידוע בזמנו. הוא חי בכמה מנזרים ולימד בכמה מחוזות. במנזר האחרון שבו ביקר הצטברו כל כך הרבה חסידים שטוסוי אמר להם

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו