EN
EN

הגנב שהפך לחסיד

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

ערב אחד היה שיצ’ירי קוג’ון מדקלם סוטרות כאשר לפתע נכנס גנב עם חרב חדה בידו, ודרש את כספו או את חייו.

אמר לו שיצ’ירי: “אל תפריע לי. אתה יכול למצוא את הכסף שם במגירה”. ואז המשיך לדקלם.

זמן קצר לאחר מכן הוא עצר וקרא: “אל תיקח הכול. אני צריך קצת כדי לשלם מסים מחר”.

הפולש אסף את רוב הכסף והחל לעזוב. “תודה לאדם כאשר אתה מקבל מתנה”, הוסיף שיצ’ירי. האיש הודה לו והמשיך בדרכו.

כמה ימים לאחר מכן הבחור נתפס והודה, בין השאר, בעבירה כנגד שיצ’ירי. כאשר שיצ’ירי נקרא להעיד הוא אמר: “אדם זה אינו גנב, לפחות לא מבחינתי. נתתי לו כסף והא הודה לי עבורו”.

לאחר שסיים לרצות את מאסרו, האדם הלך אל שיצ’ירי והפך לתלמידו.

הגנב שהפך לחסיד

ערב אחד היה שיצ’ירי קוג’ון מדקלם סוטרות כאשר לפתע נכנס גנב עם חרב חדה בידו, ודרש את כספו או את חייו. אמר לו שיצ’ירי: “אל

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו