EN
EN

טוב ורע

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

כאשר בנקיי סיים את שבועות ההתבודדות למדיטציה שלו, הגיעו תלמידים מחלקים רבים של יפן. במהלך אחת מאותן התכנסויות אחד התלמידים נתפס בגניבה. העניין דווח לבנקיי עם בקשה שהעבריין יסולק מההתכנסות. בנקיי התעלם מהעניין.

מאוחר יותר התלמיד נתפס שוב במעשה דומה, ושוב בנקיי לא התייחס לעניין. הדבר הכעיס את שאר התלמידים, שהפיצו עצומה בבקשה לשחרר את הגנב מנוכחותו בהתכנסויות, בהצהירם שאחרת יעזבו כולם כגוף אחד.

כאשר בנקיי קרא את העצומה הוא קרא לכולם לבוא לפניו. “אתם אחים חכמים”, אמר להם. “אתם יודעים מהו טוב ומהו רע. אתם יכולים ללכת למקום אחר ללמוד אם ברצונכם לעשות כן, אך האח המסכן הזה אפילו אינו יודע להבדיל בין טוב ורע. מי ילמד אותו אם לא אני? אני מתכוון להמשיך ולהחזיק בו כאן גם אם כל השאר יעזבו”.

דמעות פרצו ושטפו את פניו של האח שגנב. כל תשוקה לגנוב נעלמה.

טוב ורע

כאשר בנקיי סיים את שבועות ההתבודדות למדיטציה שלו, הגיעו תלמידים מחלקים רבים של יפן. במהלך אחת מאותן התכנסויות אחד התלמידים נתפס בגניבה. העניין דווח לבנקיי

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו