EN
EN

פרופורציות נכונות

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

סֶן נוֹ רִיקְיו, מאסטר תה, רצה לתלות סלסלת פרחים על עמוד. הוא ביקש מנגר שיסייע לו, כיוון את האיש מעט למעלה, מעט למטה, ימינה ושמאלה, עד שמצא את הנקודה הנכונה. “זה המקום”, אמר לבסוף סן נו ריקיו.

הנגר, שרצה לבחון את המאסטר, סימן את הנקודה ואז העמיד פנים ששכח את מקומה. “האם זה היה המקום? או אולי זה היה המקום?” הנגר שאל שוב ושוב, כשהוא מצביע למקומות שונים על העמוד.

אך חוש הפרופורציה של מאסטר התה היה כל כך מדויק, שרק כאשר הנגר הגיע לנקודה המדויקת הוא אישר את המיקום.

פרופורציות נכונות

סֶן נוֹ רִיקְיו, מאסטר תה, רצה לתלות סלסלת פרחים על עמוד. הוא ביקש מנגר שיסייע לו, כיוון את האיש מעט למעלה, מעט למטה, ימינה ושמאלה,

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו