EN
EN

הבודהה שחור האף

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

נזירה שחיפשה אחר הארה עשתה פסל של בודהה וכיסתה אותו בעלי זהב. לכל מקום אליו הלכה נשאה עמה את הבודהה המוזהב.

שנים חלפו, ובעודה נושאת את הבודהה שלה עברה הנזירה לחיות במקדש קטן באזור כפרי, שהיו בו הרבה בודהות, כל אחד עם המקדש המיוחד לו.

הנזירה ביקשה להבעיר קטורת לפני הבודהה המוזהב. היא לא אהבה את הרעיון שהבושם של הקטורת יתפזר לאחרים, וכך התקינה מעין ארובה שדרכה העשן יעלה אך ורק לפסל שלה. הדבר השחיר את האף של הבודהה המוזהב, מה שעשה אותו מכוער במיוחד.

הבודהה שחור האף

נזירה שחיפשה אחר הארה עשתה פסל של בודהה וכיסתה אותו בעלי זהב. לכל מקום אליו הלכה נשאה עמה את הבודהה המוזהב. שנים חלפו, ובעודה נושאת

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו