EN
EN

האור שלך עלול לכבות

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

תלמיד של אסכולת טנדאי הבודהיסטית, הגיע ללמוד במרכז הזן של גאסאן.

כאשר עזב לאחר כמה שנים, הזהיר אותו גאסאן: “ללמוד את האמת באופן עיוני היא דרך שימושית לאסוף חומרים להטפה אך זכור כי אם לא תתרגל מדיטציה באופן קבוע האור שלך עלול לכבות”.

האור שלך עלול לכבות

תלמיד של אסכולת טנדאי הבודהיסטית, הגיע ללמוד במרכז הזן של גאסאן. כאשר עזב לאחר כמה שנים, הזהיר אותו גאסאן: “ללמוד את האמת באופן עיוני היא …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו