EN
EN

הדרך האמיתית

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

בדיוק לפני שנינאקאווה נפטר בא לבקרו מורה הזן איקיו. “שאוביל אותך הלאה?” שאל איקיו.

ענה נינאקאווה: “באתי לכאן לבד ואלך לבד. איזו עזרה תוכל לתת לי?”

ענה איקיו: “אם אתה חושב שבאמת אתה בא והולך, זוהי האשליה שלך. תן לי להראות לך את הדרך שבה אין לבוא וללכת”.

במילים אלו איקיו הראה את הדרך בבהירות כה רבה, שנינאקאווה חייך ומת.

הדרך האמיתית

בדיוק לפני שנינאקאווה נפטר בא לבקרו מורה הזן איקיו. “שאוביל אותך הלאה?” שאל איקיו. ענה נינאקאווה: “באתי לכאן לבד ואלך לבד. איזו עזרה תוכל לתת …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו