EN
EN

בידי הגורל

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

יום אחד הורה גאסאן לתלמידיו: “אלה המדברים כנגד הריגה ושואפים לחוס על כל היצורים החיים צודקים. טוב להגן אפילו על חיות וחרקים. אך מה על כל אלה ההורגים זמן, מה עם אלה ההורסים עושר, ואלה ההורסים כלכלה פוליטית? אל לנו להתעלם מהם. יותר מזה, מה עם זה המטיף ללא הארה? הוא הורג בודהיזם”.

בידי הגורל

יום אחד הורה גאסאן לתלמידיו: “אלה המדברים כנגד הריגה ושואפים לחוס על כל היצורים החיים צודקים. טוב להגן אפילו על חיות וחרקים. אך מה על …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו