EN
EN

תו אחד של זן

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

אחרי שקאקוא ביקר אצל הקיסר הוא נעלם איש לא ידע מה עלה בגורלו. הוא היה היפני הראשון שלמד את דרך הזן בסין, אך מאחר שלא הראה דבר על כך, למעט תו אחד, הוא לא זכור כמי שהביא זן לארצו.

קאקוא ביקר בסין וקיבל את הלימוד האמיתי. הוא לא נסע בזמן שהיה שם. הוא גר בחלק מרוחק של ההר וישב במדיטציה כל הזמן. בכל פעם שאנשים מצאו אותו וביקשו ממנו ללמד הוא אמר כמה מילים ואז עבר לחלק אחר של ההר שם יוכלו למצוא אותו פחות בקלות.

הקיסר שמע על קאקוא כאשר חזר ליפן וביקש ממנו ללמד זן ללימוד האישי וללימודם של נתיניו.

קאקוא עמד לפני הקיסר בדממה. אז שלף חליל מקפלי גלימתו, ונשף תו אחד קצר. אז קד בנימוס, ונעלם

תו אחד של זן

אחרי שקאקוא ביקר אצל הקיסר הוא נעלם איש לא ידע מה עלה בגורלו. הוא היה היפני הראשון שלמד את דרך הזן בסין, אך מאחר שלא

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו