EN
EN

שיקום אמיתי

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

רְיוֹקָן הקדיש את חייו ללימוד הזן. יום אחד הוא שמע, שלמרות אזהרות ונזיפות שקיבל מקרוביו, בזבז אחיינו באופן קבוע את כספו על פילגש. היה זה בתקופה בה האחיין לקח את מקומו של ריוקן בניהול נכסי המשפחה, ורכושה היה בסכנת חיסול, והקרובים ביקשו מריוקן לעשות משהו בנדון.

ריוקן עשה דרך ארוכה כדי לבקר את אחיינו, אותו לא ראה שנים רבות. האחיין שמח לראות את דוֹדֹו והזמין אותו להישאר ללילה.

כל הלילה ישב ריוקן במדיטציה. בעזבו בבוקר אמר לאיש הצעיר: “אני כנראה מזדקן. ידי רועדות. האם תוכל לעזור לי לקשור את השרוך של סנדל הקש שלי?”

האחיין עזר לו ברצון. “תודה לך”, סיים ריוקן, “אתה מבין, אדם נעשה זקן וחלש יותר מיום ליום. דאג לטפל בעצמך יפה”. ואז עזב ריוקן, מבלי להזכיר את עניין הפילגש או את טענות הקרובים. עם זאת, מאותו הבוקר הסתיימה ההוללות של הצעיר.

שיקום אמיתי

רְיוֹקָן הקדיש את חייו ללימוד הזן. יום אחד הוא שמע, שלמרות אזהרות ונזיפות שקיבל מקרוביו, בזבז אחיינו באופן קבוע את כספו על פילגש. היה זה

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו