EN
EN

תודעת האבן

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

הוֹגֶן, מורה זן סיני, חי לבדו במקדש קטן באזור כפרי. יום אחד הופיעו ארבעה נזירים שעברו במקום ושאלו האם יוכלו להדליק מדורה בחצרו כדי שיוכלו להתחמם.

בשעה שהקימו את המדורה, שמע אותם הוגן מתווכחים על סובייקטיביות ואובייקטיביות. הוא הצטרף אליהם ואמר: “הנה אבן גדולה. האם אתם חושבים שהיא נמצאת בתוך התודעה או מחוצה לה?”

אחד מהנזירים השיב: “מנקודת המבט הבודהיסטית הכול הוא אובייקטיפיקציה של התודעה, כך שהייתי אומר שהאבן נמצאת בתוך תודעתי”.

“ראשך ודאי מרגיש כבד מאד”, אמר הוגן, “אם אתה נושא עמך אבן כזו בתודעתך”.

תודעת האבן

הוֹגֶן, מורה זן סיני, חי לבדו במקדש קטן באזור כפרי. יום אחד הופיעו ארבעה נזירים שעברו במקום ושאלו האם יוכלו להדליק מדורה בחצרו כדי שיוכלו

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו