EN
EN

שגשוג אמיתי

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

אדם עשיר ביקש מסֶנְגָאי לכתוב משהו למען המשך השגשוג של משפחתו, כך שיעבור מדור לדור.

סנגאי לקח דף נייר גדול וכתב: “אבא מת, בן מת, נכד מת”.

האיש העשיר התרגז. “ביקשתי ממך לכתוב משהו למען אושרה של משפחתי! מדוע הפכת זאת לבדיחה?”

“לא הייתה כאן כוונה לבדיחה”, הסביר סנגאי. “אם לפני שאתה עצמך תמות בנך ימות, הדבר יגרום לך צער רב. אם נכדך ימות לפני בנך, הדבר יצער מאד את שניכם. אם בני משפחתך, דור אחר דור,  ימותו בסדר שציינתי, זה יהיה הסדר הטבעי של החיים. לזה אני קורא שגשוג אמיתי”.

שגשוג אמיתי

אדם עשיר ביקש מסֶנְגָאי לכתוב משהו למען המשך השגשוג של משפחתו, כך שיעבור מדור לדור. סנגאי לקח דף נייר גדול וכתב: “אבא מת, בן מת,

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו