EN
EN

פשוט לך לישון

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

גָאסָאן ישב לצד מיטתו של טֶקִיסוּי, שלושה ימים לפני פטירתו של מורהו. טקיסוי כבר בחר בו כיורשו.

מקדש מסוים נשרף לאחרונה וגאסאן היה עסוק בבנייתו מחדש של המבנה. טקיסוי שאל אותו: “מה תעשה כשתסיים לבנות מחדש את המקדש?”

“כאשר מחלתך תעבור אנו רוצים שתדבר שם”, אמר גאסאן.

“ואם לא אחיה עד אז?”

“אז נמצא מישהו אחר” ענה גאסאן.

ואם לא תוכלו למצוא מישהו אחר?” המשיך טקיסוי.

גאסאן ענה בקול: “אל תשאל כאלה שאלות מטופשות. פשוט לך לישון”.

פשוט לך לישון

גָאסָאן ישב לצד מיטתו של טֶקִיסוּי, שלושה ימים לפני פטירתו של מורהו. טקיסוי כבר בחר בו כיורשו. מקדש מסוים נשרף לאחרונה וגאסאן היה עסוק בבנייתו

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו