EN
EN

שלושה סוגים של תלמידים

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

מורה זן בשם גטאן חי בחלקה האחרון של תקופת טוֹקוּגָאוָוה). הוא נהג לומר: “ישנם שלושה סוגים של תלמידים: אלה שמעבירים זן לאחרים, אלה שנשארים במקדשים, וישנם אורזי האורז ותולי הבגדים”.

גָסָאן הביע את אותו הרעיון. כאשר למד אצל טֶקִיסוּי, מורהו היה קפדן ומחמיר מאד. לעתים אף הכה אותו. תלמידים אחרים לא יכלו לשאת סוג כזה של הוראה ועזבו. גסאן נשאר, באומרו: “תלמיד גרוע משתמש בהשפעת מורהו. תלמיד סביר מעריץ את טוב ליבו של מורהו. תלמיד טוב מתחזק תחת משמעת מורהו”.

שלושה סוגים של תלמידים

מורה זן בשם גטאן חי בחלקה האחרון של תקופת טוֹקוּגָאוָוה). הוא נהג לומר: “ישנם שלושה סוגים של תלמידים: אלה שמעבירים זן לאחרים, אלה שנשארים במקדשים,

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו