EN
EN

דיאלוג  זן

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

מורי זן מאמנים את תלמידיהם הצעירים לבטא את עצמם. לשני מקדשי זן היו שני תלמידים צעירים ומבטיחים, אחד בכל מקדש. אחד הילדים, בהלכו להביא ירקות בכל בוקר, היה פוגש את הילד השני בדרך.

“לאן אתה הולך?” שאל את הילד השני.

“אני הולך לאן שרגלי הולכות”, ענה השני.

התשובה הזו בלבלה את הילד הראשון שהלך לבקש עזרה מהמורה שלו. “מחר בבוקר”, אמר לו המורה, “כשתפגוש את הברנש הקטן, שאל אותו את אותה השאלה. הוא ייתן לך את אותה התשובה, ואז שאל אותו: ‘נניח שאין לך רגליים, אז לאן תלך?’ זה יסדר אותו”.

הילדים נפגשו שוב בבוקר המחרת.

“לאן אתה הולך?” שאל הילד הראשון.

“אני הולך לאן שהרוח נושבת”, ענה השני.

זה שוב הביך את הצעיר, שלקח את תבוסתו למורה שלו.

“שאל אותו לאן הוא הולך כשאין רוח”, הציע המורה.

למחרת הילדים נפגשו בפעם השלישית.

“לאן אתה הולך?” שאל הילד הראשון.

“אני הולך לשוק לקנות ירקות”, ענה השני.

דיאלוג  זן

מורי זן מאמנים את תלמידיהם הצעירים לבטא את עצמם. לשני מקדשי זן היו שני תלמידים צעירים ומבטיחים, אחד בכל מקדש. אחד הילדים, בהלכו להביא ירקות …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו