EN
EN

שלושה סוגים של תלמידים

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

טָאנְגֶן למד עם סֶנְגָאי מילדות. כאשר היה בן עשרים הוא רצה לעזוב את המורה שלו ולבקר אצל אחרים לצורך לימוד השוואתי, אך סנגאי לא הרשה זאת. בכל פעם שטאנגן הציע זאת, סנגאי היה חובט בראשו.

לבסוף טאנגן ביקש מבוגר מאחיו הגדול לשדל את סנגאי שייתן את רשותו. כך עשה האח, ודיווח לטאנגן: “זה מסודר. סידרתי את זה. התחל את מסע העלייה לרגל שלך מיד”.

טאנגן הלך לסנגאי כדי להודות לו על רשותו. המורה ענה באמצעות חבטה נוספת על ראשו של טאנגן.

כאשר טאנגן סיפר זאת לאחיו המבוגר, אמר זה: “אני לא מבין את זה. לא ראוי שאדם כמו סנגאי  יתן רשות ואז ישנה את דעתו. אני אדבר אִתו” והלך לראות את המורה.

“לא ביטלתי את רשותי”, אמר סנגאי. “פשוט רציתי לחבוט בראשו פעם אחרונה אחת , כי כאשר יחזור הוא יהיה מואר ולא אוכל לנזוף בו שוב”.

שלושה סוגים של תלמידים

טָאנְגֶן למד עם סֶנְגָאי מילדות. כאשר היה בן עשרים הוא רצה לעזוב את המורה שלו ולבקר אצל אחרים לצורך לימוד השוואתי, אך סנגאי לא הרשה

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו