EN
EN

מכתב לאדם גוסס

« בחזרה אל: סיפורי זן

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

בָּאסּוּי  כתב את המכתב הבא לאחד מתלמידיו, שעמד למות:

“תמצית תודעתך עדיין אינה מוּלדת, ולכן היא לעולם לא תמות. היא אינה קיום בר חלוף. גם לא ריקות, שאינה אלא חלל גרידא. אין לה צבע או צורה. אין היא נהנית מתענוג כזה או אחר ואין היא סובלת ממכאוב כזה או אחר.

אני יודע שאתה חולה מאד וכמו תלמיד זן טוב, אתה עומד ביושרה אל מול מחלתך. אולי אינך יודע בדיוק מיהו זה שסובל, אך שאל את עצמך: מהי תמצית התודעה? חשוב רק על זה. לא תזדקק ליותר מזה. אל תחשוק יותר בדבר. סופך האין-סופי אינו אלא פתית שלג מתפוגג באוויר הצח”.

מכתב לאדם גוסס

בָּאסּוּי  כתב את המכתב הבא לאחד מתלמידיו, שעמד למות: “תמצית תודעתך עדיין אינה מוּלדת, ולכן היא לעולם לא תמות. היא אינה קיום בר חלוף. גם …

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו