EN
EN

הדרשה על מה שמוביל לגדה השנייה

« בחזרה אל: סוטרות

« בחזרה אל:

« בחזרה אל: חנות הספרים

Pàraïgamasuttaü
SN V.24

 

בסַאוַטהי.

“נזירים, יש שמונה איכויות שאם מפתחים ומתרגלים אותן, אפשר להגיע מן הגדה הזו לגדה השנייה.

מהן השמונה? השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, פרנסה נכונה, מאמץ נכון, תשומת לב נכונה וסמאדהי נכון. אם מפתחים ומתרגלים את שמונה האיכויות הללו, אפשר להגיע מן הגדה הזו לגדה השנייה.”
כך אמר המבורך, ולאחר שאמר זאת הסוּגַטוֹ, הוסיף המורה ואמר:

“מעטים בני האדם
שעוברים לגדה השנייה.
שאר בני האדם
ממשיכים לרוץ על החוף.
אף שקשה להיחלץ מציפורני המוות
כאשר הדהמה מבוטאת כראוי
אלה הנוהגים בהתאם לדהמה
יגיעו אל הגדה השנייה.
לאחר נטישת הדהמה הכהה[1]
החכם מפתח את הדהמה הבהירה;
כאשר עוברים מחיי נוחות לחיים שאינם נוחים
קשה להתענג על פרישות
אך שם צריך לצפות לעונג.
לאחר נטישת [ההשתוקקות ל]הנאות החושים
החכם שאין לו דבר
יטהר את עצמו מכתמי התודעה.
אלה שפיתחו את תודעתם באופן מושלם ביחס לאיברי ההתעוררות[2]
ונטשו את ההיאחזות
מתענגים

ללא היצמדות.
לאחר שהמזהמים הוכחדו הם זוהרים
שלווים לחלוטין בעולם.”[3]

[1] המונח kaõha, שמשמעותו כהה, חשוך, שחור וכדומה, מציין את כל התכונות המזיקות ששייכות לממלכתו של מארה . בדרשה אחרת התייחס הבודהה למונח kaõha כאל זרם שיש לצלוח (Sn 355).

[2] להתעוררות יש שבעה מרכיבים: תשומת לב, חקירה של מצבי תודעה, חיוניות, שמחה, רוגע, סמאדהי (תודעה יציבה) ואיזון נפשי.

[3] דרשה זו מופיעה שוב ב-AN V.232-3.

הדרשה על מה שמוביל לגדה השנייה

Pàraïgamasuttaü SN V.24   בסַאוַטהי. “נזירים, יש שמונה איכויות שאם מפתחים ומתרגלים אותן, אפשר להגיע מן הגדה הזו לגדה השנייה. מהן השמונה? השקפה נכונה, כוונה

תגובות

רשמו תגובה
שתפו
שתפו