קורסים סדנאות וריטריטים

קבוצות תרגול ולימוד קבועות

כניסה

כניסה למשתמשים רשומים
הרשמה לאתר
הרשמה לרשימת התפוצה וקבלת כתב העת ועדכונים

אך מי שהדף גם זכות וגם מגרעת, שחי את החיים הרוחניים
ומתנהל בעולם בתבונה – הוא אכן מכונה "נזיר".
(דְּהַּמָּפָּדָּה 267 )