קורסים סדנאות וריטריטים

קבוצות תרגול ולימוד קבועות

כניסה

כניסה למשתמשים רשומים
הרשמה לאתר
הרשמה לרשימת התפוצה וקבלת כתב העת ועדכונים

הרשמה לפעילויות
מי שאינו מאמין.
שטובתו כפויה.
שפרץ את הכבלים
שגדע את האפשרות.
ואיבד את הרצון .
הוא אכן הטוב בבני האדם.
(דְּהַּמָּפָּדָּה 97 )