קורסים סדנאות וריטריטים

קבוצות תרגול ולימוד קבועות

אתרים בעולם

הרשמה לרשימת התפוצה וקבלת כתב העת ועדכונים

הרשמה לפעילויות
מחשבתו של המשוחרר באמצעות ידיעה מושלמת שלווה.
דיבורו שליו, ומעשיו שלווים.

(דְּהַּמָּפָּדָּה 96 )