קורסים סדנאות וריטריטים

קבוצות תרגול ולימוד קבועות

הרשמה לרשימת התפוצה וקבלת כתב העת ועדכונים

הרשמה לפעילויות
מחשבתו של המשוחרר באמצעות ידיעה מושלמת שלווה.
דיבורו שליו, ומעשיו שלווים.

(דְּהַּמָּפָּדָּה 96 )